Zarządzanie florą miejską to skomplikowany proces, który musi uwzględniać wiele ważnych czynników. Nierzadko zachodzi potrzeba waloryzacji przestrzeni, zmiany jej charakteru, co czasami wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wycinki roślinności. Prawo ściśle kodyfikuje możliwości dokonania takich zabiegów w strefach publicznych. Żeby móc przystąpić do czynności, należy sporządzić szczegółowy plan, który wiernie odzwierciedlałby stan obecnej sytuacji.

Firma Raflezja oferuje wykonanie inwentaryzacji zieleni, w których składzie znajduje się dokładna inwentaryzacja dendrologiczna. Jest to spis oraz graficzne przedstawienie obecności drzew i krzewów. Dokument zawiera tak istotne informacje jak: obwód pnia, wysokość drzewa czy wnioski dotyczące ich stanu zdrowotnego. Są to podstawowe dane wymagane do sporządzania nowych celów projektowych. Nasi specjaliści, na podstawie analizy zebranych spostrzeżeń, przygotują przebieg niezbędnej wycinki, wykonania nasadzeń zastępczych i pięknych aranżacji terenów zieleni, które będą uwzględniały funkcje praktyczne (zacienienie, niekolidowanie z elementami przestrzeni jak np. niszczenie nawierzchni drogi przez korzenie) oraz estetyczne.

Przeprowadzana przez nas inwentaryzacja zieleni przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentację sporządzamy wedle stale aktualizowanej wiedzy, dzięki czemu spis cechuje się profesjonalnym wykonaniem. Dane dotyczące drzew lub krzewów gromadzone są w tabeli, która zawiera łacińskie nazwy, dokładne parametry, określenie wieku roślin oraz dokumentację fotograficzną. Dodatkowo nanosimy zebrane informacje na mapę i tworzymy wizualizację komputerową, która wiernie oddaje zarys przestrzeni.

Nasza oferta kierowana jest do oficjalnych placówek zarządzających sektorem publicznym oraz do osób prywatnych. Wykonujemy inwentaryzacje zieleni w miastach, w przypałacowych ogrodach oraz innych miejscach z bogatą roślinnością, a także w mniejszych, przydomowych enklawach przyrody. W tym ostatnim przypadku nasza praca stanowi punkt wyjścia do zaaranżowania ogrodu i stworzenia wyjątkowej przestrzeni odpoczynku.